top of page
Trust Pilot.png

Agilize, organizasyonunuzu ve ürün takımlarınızı sürdürülebilir, iş çevikliği için destekler

Çevik Koçluk
Çevik Eğitimler

Takım ve Organizasyonel seviye koçluk

Ürün Takımlarına Koçluk:

Ürün takımlarına kapsamlı destek sağlayarak, onların işbirliği, verimlilik ve üretkenliklerini arttırmak için Agile prensipleri ve pratikerlni kullanarak koçluk yapmak - Kullanılan çerçeveler/metodlar: Scrum, Kanban, Nexus, LeSS, SAFe, Takım topolojileri

Uçtan uca çevik Dönüşümler: 

Kurumları çerçeve bağımsız bir yaklaşımla Agile dönüşümlerle yönlendirerek, sürdürülebilir değişimi sağlamak için kültürel, kurumsal ve süreç yönlerine odaklanma.

Kurumsal Çeviklik:

Esneklik, adaptasyon, yenilikçilik ve sürekli gelişimi teşvik eden kurumsal yapılar ve süreçlerin tasarımında yardımcı olma.

Liderlere Çevik Koçluk:

Agile liderler için özel koçluk programları sunarak, onları dönüşümleri etkin bir şekilde yönlendirmeye ve kurumsal değişimi sürdürmeye yetkin kılma

Olgunluk Değerlendirmeleri:

Agile dönüşümlerin olgunluğunu değerlendirmek için değerlendirmeler yaparak, uygulanabilir içgörüler ve gelişim önerileri sağlama.

Rol Bazlı Programlar:

Çevik koçlar, Scrum Masterlar ve Ürün Sahipleri için rol bazlı koçluk ve mentorluk programları tasarlama ve kolaylaştırma, profesyonel gelişimlerini ve etkinliklerini destekleme.

Yalın ve Çevik Portföy Yönetimi:

Portföy stratejilerini Çevik ve yalın prensiplerle uyumlu hale getirme, değer sunumunu optimize etme ve portföyler arası şeffaflığı ve sorumluluğu sağlama konusunda uzmanlaşma.

Big Room" Planlama Etkinliklerini Yönetme:

Çapraz fonksiyonlu takımlar arasında hizalama, önceliklendirme ve uygulanabilir sonuçları destekleyen işbirlikçi büyük planlama etkinliklerini yönetme ve kolaylaştırma

EĞİTİMLER

 • Scrum.org eğitimleri (APS, PSM, PSPO, PSK)

  • Applying Professional Scrum (APS)

  • Professional Scrum Master (PSM)

  • Professional Scrum Master - Advanced (PSM-A)

  • Professional Scrum Product Owner (PSPO)

  • Professional Scrum Product Owner - Advanced (PSPO-A)

  • Professional Scrum with Kanban (PSK)

 • Agilize Çeviklik Eğitimleri

  • Temel Scrum

  • İleri Scrum

  • Temel Kanban 

  • Agile Farkındalık

  • Agile Liderlik

  • Yalın & Çevik Portföy Yönetimi 

  • Scrum Product Owner

  • Kanban4Scrum

  • Non-IT takımları için Scramban

Bu kapsamlı eğitim programları sayesinde, katılımcılar Çevik  metodolojilerde ve uygulamalarda başarılı olmak için pratik beceriler ve bilgi kazanır, takımları ve kuruluşları esneklik ve verimlilikle hedeflerine ulaşmada yetkilendirir."

bottom of page